Vergunning 2023

Clingse Hengelaars

Net als vorige jaren hebben we binnen het bestuur van de vereniging besloten om de uitgifte van de

vergunningen voor het jaar 2023 via de post of een van onze verkooppunten te regelen. De

algemene ledenvergadering zal plaats vinden medio maart 2023.

De vergunningen lopen vanaf 15 jan. 2023 t.e.m. 15 jan 2024

Tarieven:

Senior leden (geboren in of voor 2007) € 30,00 voor 3 hengels

Jeugd leden (geboren in 2008 of later)   € 5,00 voor 1 hengel

                                                           € 10,00 voor 2 hengels

                                                           € 30,00 voor 3 hengels

Bij bestelling via de post dient er € 2,00 portkosten toegevoegd te worden per adres.

Bestellen kan vanaf 1 januari 2023 via overschrijving van het verschuldigde bedrag op onze

rekening

NL15 RABO 0330 4325 16 met vermelding van naam, adres, geboortedatum en eventueel Email

adres. Ook per persoon het type vergunning opgeven.

Bij afhaling vanaf 4 januari 2023 op een van onze verkooppunten dienen uiteraard geen portkosten

betaalt te worden. Hier dient wel € 1,00 verwerkingskost betaald te worden (dit laatste is nieuw!).

Belgische leden die een tegemoetkoming kunnen bekomen via hun ziekenfonds kunnen het

desbetreffende formulier inleveren op het secretariaat (zie onder) of per post versturen naar dit

adres met ingesloten een gefranceerde omslag voor terugzending.

Verkooppunten:

Catch Store Hengelsport, Abdaalseweg 5, 4561 GD Hulst, Nederland

Café Jo-Jo’s, ’s Gravenstraat 137, 4567 AC Clinge, Nederland

Camping Fort Bedmar, Fort Bedmarstraat 42, 9170 De Klinge, België

Opgelet:

Het verkooppunt Catch Store Hengelsport te Hulst is nieuw en komt ter vervanging van Pets&Co De Bruijn, die vanaf eind december stopt met verkoop hengelsport artikelen.

Catch Store Hengelsport wordt operationeel vanaf midden januari op het nieuwe adres, de uitbater is het vertrouwde gezicht van Stefan van der Wielen die voorheen verantwoordelijke was van afdeling hengelsport bij Pets&Co de Bruijn.

Recent Nieuws

Suppen/kayakken binnenvest

Suppen/kayakken binnenvest

Gelieve er rekening mee te houden dat op 24 en 25 juni 2023 het gedeelte binnenvest tussen dubbele poort en oranjebolwek (Gentse poort) voorbehouden is aan sup en kayak activiteiten. Die dagen kan er dus...

ALV 2023

ALV 2023

Onze jaarlijkse algemene leden vergadering zal plaats vinden op zaterdag 1 april om 14.30u in het gemeenschapscentrum Malpertuus, Malpertuuslaan 6, 4567 BM te Clinge. Graag allen op post. Al wie reeds een vergunning voor 2023...

Clingse Hengelaars

Vergunning 2023

Net als vorige jaren hebben we binnen het bestuur van de vereniging besloten om de uitgifte van de vergunningen voor het jaar 2023 via de post of een van onze verkooppunten te regelen. De algemene...