Welkom bij de Clingse Hengelaars Vereniging

Recent Nieuws

Vandalisme op weelkens

Vandalisme op weelkens

Onverlaten hebben waarschijnlijk op 10 of 11 april inbraak gepleegd in chalets op camping Fort Bedmar gelegen langs de weelkens en de ‘buitgemaakte’ brandblusapparaten leeg gespoten op het water van de aangrenzende weelkens met catastrofale...

In memoriam Peter Kroes

In memoriam Peter Kroes

Met veel droefenis bereikte ons het nieuws dat ons jarenlang medelid Peter Kroes op 10 maart overleden is. Wij bieden in naam van de Clingse Hengelaars Vereniging aan familie, vrienden en kennissen onze oprechte deelneming...

ALV 2024

ALV 2024

Onze jaarlijkse algemene leden vergadering zal plaats vinden op zaterdag 23 maart om 15.00u in het gemeenschapscentrum Malpertuus, Malpertuuslaan 6, 4567 BM te Clinge. Graag allen op post. Al wie reeds een vergunning voor 2024...

De Clingse Viswaters

Onze Vissersclub

De Clingse hengelaarsvereniging is opgericht op 31 augustus 1945. In de beginjaren was er een ledenstop tot 175 leden wat nu is uitgegroeid tot ruim 900 leden waarvan ongeveer 720 seniorleden en ongeveer 180 jeugdleden. Met ruim 900 leden behoort de Clingse hengelaarsvereniging tot de grootste vereniging van de gemeente Hulst en Zeeuws Vlaanderen..
De Clingse hengelaarsvereniging bestaan in 2020 75 jaar.

Het eerste water waar de Clingse hengelaars het visrecht hadden was de Zestigvoetkreek in Clinge. In de loop van de jaren verwierven de Clingse hengelaars de visrechten op meerdere wateren, vooral doordat een aantal kleine verenigingen zijn opgegaan in onze vereniging. Momenteel hebben we de visrechten op vele wateren in de omgeving van Clinge, zoals in Clinge; op de Zestigvoetkreek, de Tournay-putten, de Weelkens en de Witte Bergen en in Hulst; de Binnenvest, de Zandput, de Moerschans en de vijver bij de Moerschans. Eigenaren van deze wateren zijn Staatsbosbeheer en de gemeente Hulst waar we een prima verstandhouding mee hebben.

Het bestuur bestaat momenteel uit 8 personen waarvan de meeste al tientallen jaren bestuurlid zijn. Het bestuur wordt bijgestaan door een groep van ongeveer 15 vrijwilligers. Een punt van zorg is om bestuursleden te vinden die de fakkel straks over willen nemen om de kar te blijven trekken en het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Jongeren hebben tegenwoordig andere prioriteiten doordat zowel man en vrouw gaan werken en wordt na het werkt de aandacht besteed aan het huishouden, hobby’s en de kinderen en blijft er voor een bestuursfunctie in een vereniging geen tijd over. Men vindt wel genoeg vrijwilligers die af en toe eens mee willen helpen maar kartrekkers in de vorm van een bestuursfunctie worden steeds zeldzamer.
Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging vele commissies die de vereniging draaiende houden. Zo onderhoud de onderhoudscommissie de viswateren met als voornaamste taken onderhoud en reparatie van de vissteigers aan de Zestigvoetkreek, die al meer dan veertig jaar oud zijn. Verder het gras maaien, schoonmaken van de visplaatsen en verwijderen van het zwerfvuil.

Ook een belangrijke taak van de onderhoudscommissie is het onderhoud van het wandelpad langs de oostzijde van de Zestigvoetkreek. Dit wandelpad vormt een onderdeel van het Wandelnetwerk in Oost-Zeeuws-Vlaanderen dat door de gemeente Hulst, de Provincie Zeeland en met de medewerking van de Clingse hengelaars vanaf 2009 tot stand is gekomen.

De jeugdcommissie begeleid de jeugd en organiseert viswedstrijden voor de jeugd. De wedstrijdcommissie organiseert in de zomermaanden bijna wekelijks een viswedstrijd voor de seniorleden en de 50 plus leden. Ook worden er wedstrijden georganiseerd met andere verenigingen zoals met GOA (Geduld Overwint Alles) uit Axel en andere verenigingen uit Zeeuws Vlaanderen.
Na afloop van de viscompetities in oktober vindt er in gemeenschapcentrum Malpertuus ons jaarlijks feest plaats waar onder het genot van een koud en warm buffet nog eens nagepraat wordt over het afgelopen seizoen en de kampioenen van de diverse competities gehuldigd worden.
Een probleem waar we de laatste jaren mee geconfronteerd worden is het zwerfvuil, vooral aan de Witte Bergen. Vroeger stonden er langs onze viswateren vuilnisbakken die door de gemeente Hulst op regelmatige basis werden leeggemaakt. Vanwege de bezuinigingen vindt de gemeente Hulst dit niet meer tot hun kerntaken behoren. In overleg zijn de vuilnisbakken verwijderd in de hoop dat ieder zijn afval mee naar huis neemt. Naast hengelaars komen er op zomerse dagen vele recreanten, met name zwemmers, aan de Witte Bergen die daar hun afval achterlaten. Dit zorgt ervoor dat daar geregeld een hoop afval ligt. De discussie is nu wie moet dit nu opruimen; De gemeente Hulst, of de eigenaren; Staatsbosbeheer of de Clingse hengelaars. Een discussie waar men voorlopig nog niet uit is.

De hengelsport wordt steeds populairder, steeds meer mensen gaan vissen. Mensen zoeken de rust op in deze drukke maatschappij. Na een drukke dag zo aan de waterkant zitten komen de mensen weer tot rust. Hoe wordt je een goede visser? Dat is een kwestie van veel doen en je oren en ogen goed de kost te geven aan de waterkant. Kennis van het water is ook zeer belangrijk en een beetje geluk kan ook geen kwaad.

Ontdek onze club
Onze Vissersclub

Contacteer Ons

Heeft u nog een vraag waar u geen antwoord op vindt via onze website?
Stuur ons gerust een berichtje via onderstaand contactformulier.