Het Clubreglement

Overtreding van de onderstaande reglementen kan uitsluiting tot gevolg hebben.

 1. Ieder dient zich te houden aan de voorschriften van de visserijwet en de hieronder genoemde clubregels.
 2. De leden van de vereniging zijn verplicht aan de bestuursleden en door de vereniging benoemde controleurs, op aanvraag, hun hengelvergunning en legitimatiebewijs te tonen. Weigering kan schorsing tot gevolg hebben, evenals het onwettig in zijn bezit hebben van ondermaatse vis. Bij schorsing wordt geen contributiegeld terugbetaald.
 3. Er geldt een totaal meeneem verbod van alle gevangen vis tenzij deze als aasvis wordt gebruikt. Aasvisjes (voorn en bliek) van max. 15cm lengte mogen levend worden meegenomen in daarvoor geschikte kuipen. Zorg voor voldoende zuurstof voor de visjes. Dood de aasvisjes voor gebruik. Zet het teveel aan levende aasvisjes terug in het water (liefst in het water van herkomst).
 4. In de periode van 1 april tot de laatste zaterdag in mei is het verboden te vissen met: dood visje, een stukje vis of kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
 5. Wettelijk verbod te vissen met levend visje.
 6. Gebruik van een leefnet is verboden met uitzondering tijdens de club ingerichte viswedstrijden.
 7. Nachtvissen is toegestaan in de maanden juni, juli en augustus. Echter niet met een dag, week of vakantievergunning. De overige maanden mag men vissen van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Buiten deze uren is vissen verboden.
  Volgens de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) mag tijdens het nachtvissen een karpertentje worden gebruikt mits hierbij geen schade wordt toegebracht aan fauna en flora, geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt en geen afval wordt achtergelaten.
 8. Bewaarzakken zijn niet toegestaan, voor karpers wordt aanbevolen een onthaakmat te gebruiken en de gevangen vis direct in hetzelfde water terug te zetten.
 9. Houd uw hengels bij elkaar, maximaal mag men 5 meter oever bezetten.
 10. U bent verplicht uw afval op te ruimen en mee te nemen naar huis als U het viswater verlaat. Open vuur zoals barbecue of kampvuur is niet toegestaan. Ten overvloede, laat geen vislijn achter aan het viswater, dit kan onze maaimachines ernstig beschadigen.
 11. Tijdens geplande wedstrijden moet men het wedstrijdparkoers vrijhouden ten laatste 2 uur voor aanvang van de wedstrijden. Zie hiervoor de activiteitenlijst op deze vergunning.
 12. Voeren met ongekookte graanproducten is ten strengste verboden, dit is zeer schadelijk (dodelijk) voor vis.
 13. Het is verboden zich op te houden op percelen met landbouwgewassen.
 14. Het is verboden met motorvoertuigen (auto’s, brommers) over de landbouwgronden te rijden of zich hier te bevinden zonder nadrukkelijke toestemming van de landbouwer / eigenaar.
 15. Men mag nooit de doorgang voor wandelaars of andere vissers versperren.
 16. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het viswater, uitgevoerd namens de vereniging is men, op verzoek, verplicht om de visplaats tijdelijk vrij te maken.
 17. Vissen dient te gebeuren vanaf de oever, het gebruik van een boot of belly-boot of enig ander vaarmiddel om zich op het water te begeven is verboden.
 18. Door de aanschaf van deze visvergunning gaat men er mee akkoord dat voor, tijdens of na bepaalde activiteiten foto’s worden genomen waarvoor de vereniging geen specifieke toestemming dient te vragen.