Vergunning 2021

Vergunning 2021

Door de corona maatregelen zijn we genoodzaakt om onze traditionele uitgifte van nieuwe vergunningen na afloop van de algemene leden vergadering begin januari op een andere manier te organiseren.

Allen die lid waren in 2020 ontvingen hieromtrent al nieuws. Voor degenen die om een of andere rede deze brief toch nog niet ontvingen volgt hierna nog de inhoud hiervan.

De uitgifte van de vergunningen voor het jaar 2021 zou normaal starten direct na afloop van de ALV (algemene leden vergadering) op zaterdag 9 jan. en zondag 10 jan. 2021 in het gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge en vanaf dan ook bij onze verkooppunten.

Door de COVID-19 perikelen en de daarbij horende onzekerheid op welke manier we dit kunnen/mogen organiseren hebben we als bestuur besloten om de ALV later in het jaar te organiseren wanneer de omstandigheden het toelaten, de uitnodiging hiervoor zal later volgen.

De uitgifte van de nieuwe vergunningen voor het jaar 2021 wordt daarom op volgende wijze georganiseerd:

Via de post:

Gelieve het bedrag dat overeen komt met de gewenste vergunning (zie tabel onderaan) vermeerderd met € 2,00(portkosten) te storten op volgende bankrekening: 

NL15 RABO 0330 4325 16 van de Clingse Hengelaars.

Te vermelden:voornaam, familienaam, juisteadres, geboortedatum – vergunning –,00 EURO

Na storting (vanaf 15 dec. 2020) wordt dan de vergunning verzonden.

Voor meerdere bestellingen op één adres alle namen en geboortedatums opgeven, hiervoor dient slechts 1 maal € 2,00 portkosten betaalt te worden.

Voor elke andere bestelling per adres een aparte overschrijvingmaken!

Via verkooppunt:

Vanaf maandag 4 jan. 2021 kun je terecht bij volgende verkooppunten:

  • Dieren speciaalzaak Pets&Co De Bruijn, Gentsestraat 56 te Hulst
  • Café Jo-Jo’s, ’s-Gravenstraat 137 te Clinge

Gelieve u wel te informeren voor wat betreft openingsuren en eventuele voorzorgsmaatregelen.

Nota:Om organisatorische redenen wordt er dit jaar geen korting gegeven zoals normaal bij afhaling na de ALV of de zondag daarna.

Jeugdleden zijn personen die vóór 1 januari 2021nog geen 15 jaarzijn geworden.

Belgische leden die een formulier voor tussenkomst van een ziekenfonds willen laten invullen en afstempelen kunnen dit formulier in de brievenbus van ons secretariaat deponeren of naar dit adres verzenden. Gelieve zeker een postzegel toe te voegen voor terugzending, zo niet, gaat dit niet gebeuren!

Recent Nieuws

Vandalisme op weelkens

Vandalisme op weelkens

Onverlaten hebben waarschijnlijk op 10 of 11 april inbraak gepleegd in chalets op camping Fort Bedmar gelegen langs de weelkens en de ‘buitgemaakte’ brandblusapparaten leeg gespoten op het water van de aangrenzende weelkens met catastrofale...

In memoriam Peter Kroes

In memoriam Peter Kroes

Met veel droefenis bereikte ons het nieuws dat ons jarenlang medelid Peter Kroes op 10 maart overleden is. Wij bieden in naam van de Clingse Hengelaars Vereniging aan familie, vrienden en kennissen onze oprechte deelneming...

ALV 2024

ALV 2024

Onze jaarlijkse algemene leden vergadering zal plaats vinden op zaterdag 23 maart om 15.00u in het gemeenschapscentrum Malpertuus, Malpertuuslaan 6, 4567 BM te Clinge. Graag allen op post. Al wie reeds een vergunning voor 2024...